Standardpaigalduse hind alates 1500€

 

Seadme standardpaigalduse hind sisaldab:

  • seadme transporti objektile
  • paigalduseks vajalike materjale ja paigaldustöid(torud, liitmikud, paisupaak küttele, paisupaak tarbeveele, kaitseklapid)
  • soojuspumba ühendamist küttesüsteemiga juhul, kui kütte peale- ja tagasivoolu torustikud ning magistraalid on kokku ühendatud ning lõpetatud kuulkraanidega 1m kaugusel soojuspumbast tehnoruumis
  • soojuspumba esmast käivitamist, seadistamist
  • kasutusalast instrueerimist.

 

Seadme standardpaigalduse hind ei sisalda:

  • elektritöid ja materjal, kuni seadmeteni( välja arvatud kaablite ühendamine seadmetega)
  • kütte,- ventilatsiooni- ja tarbeveesüsteemide väljaehitmist ega nendega ühendamist.
  • kütte- ja veetorude isoleerimist
  • sulatusvee äravoolukomplekti paigaldust, soojuspumba välisseadmele
  • betoonaluse rajamist soojuspumba välisseadmele.