Standardpaigalduse hind alates 1400€

 

Seadme standardpaigalduse hind sisaldab:

 • seadme transporti objektile.
 • paigalduseks vajalike materjale ja paigaldustöid(torud, liitmikud, paisupaak küttele, paisupaak tarbeveele, kaitseklapid).
 • soojuspumba ühendamist küttesüsteemiga juhul, kui kütte peale- ja tagasivoolu torustikud ning magistraalid on kokku ühendatud ning lõpetatud kuulkraanidega 1m kaugusel soojuspumbast tehnoruumis.
 • soojuspumba esmast käivitamist, seadistamist.
 • kasutusalast instrueerimist.
 • freoonitööd

 

Seadme standardpaigalduse hind ei sisalda:

 • elektritöid ja materjal, kuni seadmeteni( välja arvatud kaablite ühendamine seadmetega).
 • kütte,- ventilatsiooni- ja tarbeveesüsteemide väljaehitmist ega nendega ühendamist.
 • kütte- ja veetorude isoleerimist
 • sulatusvee äravoolukomplekti paigaldust, soojuspumba välisseadmele.
 • betoonaluse rajamist soojuspumba välisseadmele.